MỜI BẠN HỌA THƠ MỪNG HỘI LÀNG PHONG XÁ


Làng Phong Xá lịch sử còn có tên là Ấp Mai, làng Mai, làng Môi, làng Phong Xá, nơi đây là lịch sử văn hóa đặc biệt, có thơ có áo cổn ba của vua Trần Nhân Tông lưu lại, khi người về lễ tạ rồi lên núi Yên Tử tu hành. Vậy mời bạn họa thơ và tham gia nghiên cứu.
Bài xướng HỘI LÀNG
Mừng chúc hội làng Giáp Ngọ niên
Hòa chung phong thổ giữa xuân thiên
Thơm danh Thánh Đức trùm thiên hạ
Vang tiếng Thần Uy phá giặc Nguyên
Đã hiển Trần Triều trang quốc sử
Còn che Mai Lĩnh áo vua hiền
Chùa Đồng Yên Tử nơi tiên cảnh
Có nhớ chăng ai một chữ nguyền.!.
Nguyễn Văn Giảng
L Phong Xá- thị trấn An Bài
Quỳnh Phụ- Thái Bình
Bài họa LỄ HỘI LÀNG MAI
Nhớ hội làng Mai niên lại niên
Tôn vinh Phật Thánh kính hoàng thiên
Trai thanh gái lịch xiêm y mới
Tín nữ thiện nam mũ áo nguyên
Lão mẫu ý cầu mong quốc thái
Tôn ông tâm nguyện trọng dân hiền
Xuân sau đến hẹn xin về lại
Nhớ hội năm nay thỏa ước nguyền
Vũ Minh Thân 83 tuổi
PCT thơ Đường nhà giáo - TB
Bài họa HỘI LÀNG MAI
Lễ hội làng Mai Giáp Mã niên
Đằng giang vọng lại khí sung thiên
A Sào tượng phục mưu trừ Thát
Mai Lĩnh sỹ dâng kế phá Nguyên
Kiếp Bạc Đại Vương người hiển thánh
Núi Yên Thiên tử Phật quang hiền
Cổn ba nào nhãng lời vua tạc
Thượng ĐẳngThần mong giải ước nguyền
Việt Tâm 81 tuổi
Thơ đường nhà giáo TB

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét