TỰ TA


Tự nhiên ta thấy niềm vui mới
Tự nhớ ta tường kỷ niệm xưa
Tự lực ta không sờn bão tố
Tự cường ta chẳng ngại giông mưa
Tự tu ta chắc còn âm nghĩa
Tự nhủ ta luôn có tiếng ngừa
Tự cứu ta nhìn đời thêm rõ
Tự ta nội lực ắt cho vừa.!.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét