HỘI LÀNG


Phong Xá hội làng Giáp Ngọ niên
Hòa chung phong thổ giữa xuân thiên
Lưu danh Thánh đức Vương, Hưng Đạo
Vang tiếng Thần uy phá giặc Nguyên
Vĩnh hiển Trần Triều trang Quốc sử
Mở chương Mai giữ áo Vua hiền
Chùa Đồng Phật Tổ ngôi tiên cảnh
Mong lắm người ơi một chữ nguyền.!.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét