Thơ xướng họa

Bài xướng: BỆNH NẶNG VẪN LÀM THƠ
Tác giả : Vũ Hồng Quân
Ngóc cổ dần lên lộ rõ mình.
Tay cầm bút mực vẽ đời xinh.
Vi trùng víu lại thân rời rã.
Trí lực vùng lên não nôi đình.
Ngỡ bị trong người u ác sản.
Nên mình đã tự tán lành sinh.
Dù cho thế cuộc buồn đau mãi.
Vẫn quyết làm thơ gửi trọn tình !
09.10.2014 Hồng Quân


Bài họa: XEM THƠ KHỎI BỆNH
Tác giả: Nguyễn Văn Giảng
Cổ dải sao rõ được nguyên mình
Thơ vẽ toàn thân bạn mới xinh
Còn trẻ xông pha nơi bốt giặc
Về già nghị luận chốn cung đình
Bệnh đau ai kẻ tường nặng nhẹ
Sai đúng đâu người dám tử sinh
Nông nổi thấy đâu mà thế cuộc
Coi thơ hiểu rõ mới trung tình.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét