Mừng thọ mừng thơ

        Tặng nhà thơ Trần Thiện Thuật

Ất Mùi mừng bác hội văn chương
Tuổi thọ chín mươi lực vẫn cường
Lục bát gieo vần thêu sợi nhớ
Thất ngôn nhả luật dệt câu thương
Tình thơ huynh đệ mừng thi phẩm
Nghĩa bạn cố tri chúc thọ trường
An Mỹ vùng Tô lưu luyến mãi
Con người mảnh đất với Quê hương.

       CLB Thơ Đường NGVN huyện Quỳnh Phụ
                      TBBT Nguyễn Văn Giảng
       WEBSITE:  wwwnguyenvangiang.nghesi.vn
                   
                               
 Hà Nội Thủ Đô
                             Thủ vĩ ngâm

Hà Nội muôn năm đất thủ đô
Thăng Long Thái Tổ dựng cơ đồ
Trời Nam lẫm liệt anh hùng Việt
Đất Bắc kinh hồn xác giặc Ngô
Pháp Quốc bó cờ không lối thoát
Hoa Kỳ cuốn gói chẳng đường vô
Vinh quang Hà Nội quanh lăng Bác
Hà nội muôn năm đất thủ đô

        CLB Thơ Đường NGVN huyện Quỳnh Phụ
                      TBBT Nguyễn Văn Giảng
       WEBSITE:  wwwnguyenvangiang.nghesi.vn

An Bài Qu ê Tôi

     An Bài thị trấn quê hương tôi
     Cảnh sắc hòa chung đất với người
     Nam bắc hai sông mang nghĩa nước
     Tây đông một lộ nối duyên trời
     Mái đình vìn gió mong thi sỹ
     Bến nước ghim mây đón khách ngơi
     Cảnh phố và quê yêu biết mấy
     Yêu quê mà cảm thấy yêu đời

                CLB Thơ Đường NGVN huyện Quỳnh Phụ
                          TBBT Nguyễn Văn Giảng
                WEBSITE:  wwwnguyenvangiang.nghesi.vn

          

 Bồn Đa Cảnh

Vườn ngoài thấp thoáng một bồn đa
Nhớ mái đình cong giếng nước xa
Thác đổ nghinh phong uy bất diệt
Rễ đan bích ngọc dáng kiêu xa
Đa  tài  đa  lộc  chầu  minh  chủ
Trường thọ trường xuân chúc lão gia
Suất  cảnh  tầm  sư  rời Tổ quốc  
Có  đa  có  bạn  có quê  nhà.

          CLB Thơ Đường NGVN huyện Quỳnh Phụ
                      TBBT Nguyễn Văn Giảng
       WEBSITE:  wwwnguyenvangiang.nghesi.vn
     


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét